Vodka Elit

Vodka Elit cao cấp

Vodka Elit cao cấp

Với chất lỏng hoàn hảo đi kèm cocktail hoàn hảo. Hương vị đoạt giải thưởng của elit là nền tảng lý tưởng cho mọi công thức vodka. Lắc hoặc khuấy thêm vào một chút Martini Classic, elit ™ là một