tìm hiểu rượu gin

Kiến thức về rượu Gin

Kiến thức về rượu Gin

Mỹ là nước tiêu thụ Gin lớn nhất thế giới. London Dry Gin chiếm một khối lượng lớn lượng Gin sản xuất trong nước Mỹ. Hầu hết các loại Gin này làm theo thùng chưng cất dạng ống. (thường được