thông tin Vodka Stolichnaya Premium

Rượu Vodka Stolichnaya Premium

Rượu Vodka Stolichnaya Premium

Miêu tả: Có 3 yếu tố quan trọng mà tách Stoli ‘từ immitators của nó. Đầu tiên, Stoli ‘được chưng cất từ lúa mì mùa đông, đó là lúa mì nếm tốt nhất, không phải từ ngô hoặc các loại