sản phẩm rượu Norton Gernot Langes

Rượu vang Arhentina: Norton Gernot Langes

Rượu vang Arhentina: Norton Gernot Langes

Norton vừa giới thiệu Gernot Langes năm 2005, một sự pha trộn phong cách và tinh vi bao gồm 80% Malbec, 10% Cabernet Sauvignon và 10% Cabernet Franc. Gernot Langes 2005 là một loại rượu thơm rất phức tạp với