sản phẩm rượu Home Block 1847 Petit Verdot

Rượu vang cao cấp Home Block 1847 Petit Verdot

Rượu vang cao cấp Home Block 1847 Petit Verdot

Đạt 94 điểm, 5 sao, là một trong những chai vang tốt nhất trong James Haliday Wine Companion 2007. Chai rượu vang này thể hiện đầy đủ các đặc tính và thế mạnh của vùng Borossa. Được ủ suốt 12