rượu vang argentina

Rượu vang Arhentina: Norton Coleccion sauvignon blanc

Rượu vang Arhentina: Norton Coleccion sauvignon blanc

Rượu vang của vùng Mendoza thơm mùi trái cây đặc biệt là mùi mận chín, ngoài ra còn có mùi hạt tiêu đen,… Sẽ không gì thích hợp hơn sự kết hợp giữa vang Sauvignon blanc với hải sản tươi,